تماس با ما

آدرس کارخانه: خراسان شمالی، بجنورد، شهرک صنعتی بیدک، صنعت 9

دفترمرکزی: مشهد، بلوار سجاد، نبش بهـــارستان4، ساختمان آناهیتــا

پیام بفرستید

در اولین فرصت پاسخگو خواهیم بود!

تلفن: 32315844 058  فکس: 32315846 058  موبایل: 09155844945
gmaild

Sabok Sazan Shargh

Lightex

aac.sabok.sazan.shargh

aac.sabok.sazan.shargh@gmail.com

سبک سازان شرق

آدرس کارخانه: خراسان شمالی، بجنورد، شهرک صنعتی بیدک، صنعت 9

دفترمرکزی: مشهد، بلوار سجاد، نبش بهـــارستان4، ساختمان آناهیتــا

تلفن: 32315844-058   فکس: 32315846-058  موبایل: 09155844945