تماس با ما

آدرس کارخانه: خراسان شمالی، بجنورد، شهرک صنعتی بیدک، صنعت 9

دفترمرکزی: مشهد، بلوار سجاد، نبش بهـــارستان4، ساختمان آناهیتــا

پیام بفرستید

در اولین فرصت پاسخگو خواهیم بود!

تلفن: 38666611-051  فکس: 38666622-051  موبایل: 09153727962
gmaild

Sabok Sazan Shargh

Lightex

aac.sabok.sazan.shargh

aac.sabok.sazan.shargh@gmail.com

سبک سازان شرق

آدرس کارخانه: خراسان شمالی، بجنورد، شهرک صنعتی بیدک، صنعت 9

دفترمرکزی: مشهد، بلوار سجاد، نبش بهـــارستان4، ساختمان آناهیتــا

تلفن: 38666611-051   فکس: 38666622-051  موبایل: 09153727962